Specialisaties

Ik ben in 1984 afgestudeerd als Psychologisch Consulent. Gedurende mijn hele loopbaan heb ik mij steeds verder gespecialiseerd via vormingsdagen en opleidingen. Momenteel heb ik de schakelopleiding Master of Science in de psychologie ('Academische Bachelor') afgerond met als afstudeerrichting Klinische psychologie: profiel levenslooppsychologie en profiel opvoedings- en gezinspsychologie (2019).

MOMENTEEL BEN IK BEZIG MET VOLGENDE OPLEIDINGEN:

 • Master in de Klinische psychologie - profiel levenslooppsychologie (2019-2022);
 • Basisopleiding Hypnose (2020.09-11);
 • Specialisatie: Hypnose bij psychotrauma (2020-2021);
 • Specialisatie: Brainspotting Fase 1 (2020.10-11).

MIJN SPECIALISATIES ZIJN:

 • Partnerrelatietherapie (2012-2013)
  Een eenjarige specialisatie-opleiding vanuit de systeemtheoretische visie specifiek gericht op het verlenen van psychotherapie aan personen in een partnerrelatie.
 • Traumasensitief werken met kinderen, jongeren en hun gezin (2019-2020)
  Een eenjarige specialisatieopleiding vanuit de systeemtheoretische visie specifiek gericht op het verlenen van psychotherapie aan personen met een psychotrauma.
 • Hartcoherentietraining (2020)                                                                                                    Hartcoherentietraining houdt in dat men door gerichte ademhalingsoefeningen het eigen evenwicht terug herstelt, waardoor men beter gewapend is tegen stress en andere ongemakken. 
 • Systeemtheoretische psychotherapie (2014-2017)
  Een vierjarige opleiding vanuit de systeemtheoretische visie op psychotherapie voor het werken met individuen, paren en gezinnen. Naast theorie en methodiektraining werd er aandacht besteed aan supervisie, casuïstiek en leertherapie.
 • (Cognitieve) Gedragstherapie (2004-2007)
  Een driejarige opleiding in de gedragstherapie, met onder andere als onderwerpen beloning en straf, faalangst, zelfcontroletechnieken, bevorderen van taakgedrag, relaxatie, cognitieve herstructurering, meditatietechnieken met ouders, motiveringstechnieken, aanleren van sociale vaardigheden, aanpak gedragsproblemen, pestgedrag,...
 • Leerstoornissen (1991-1994)
  Een driejarige specialisatie m.b.t. de diagnostiek en remediëring van leermoeilijkheden en leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie). Eveneens werden onderwerpen als handelingsgerichte diagnostiek van leermoeilijkheden, de sociaal-emotionele component van leermoeilijkheden en de betekenis van sociale en gezinsomstandigheden behandeld.

GEVOLGDE STUDIEDAGEN, WORKSHOPS EN WEBINARS: 

 • Masterclass online therapie via videogesprekken: traumatherapie, psychodynamische therapie, virtuele realiteit gebruiken bij behandelingen, schematherapie, bij psychose en andere aandoeningen, groepstherapie, kinderen- en jongerentherapie, bij verslaving, expressieve therapie en gemengde cognitieve gedragstherapie (2020.03.24-08.04)
 • Werken met interweaves bij een complexe posttraumatische stressstoornis (2020.03.06/07)
 • Meerstemmige verhalen over nieuw samengestelde gezinnen (2019.11.29)
 • Intrafamiliaal geweld (2018.10.25)
 • Transculturele Hulpverlening (2018.10.23) 

INTERVISIE:

Verder neem ik deel aan intervisiegroepen. Dit zijn collega's die geregeld samenkomen om in overleg met elkaar te spreken over vragen die ze hebben met betrekking tot de systeemtherapeutische aanpak van sommige casussen. Doordat er door 'verschillende brillen' naar eenzelfde casus gekeken wordt, is dit een manier om elkaar bij te staan om een kwaliteitsvolle hulpverlening te garanderen. Tijdens deze intervisiegroepen wordt de besproken casus totaal anoniem gemaakt en is er ook sprake van 'gedeeld beroepsgeheim'. 

 

Marij Gielen

Psychologisch Consulent
Systeemtheoretisch Psychotherapeut

Oude Kuringerbaan 52
3500 Hasselt

011 87 24 78
0496 88 20 66

p-abc@skynet.be 

www.psychotherapeuthasselt.be
www.p-abc.be

P-ABC CommV.
Ondernemingsnummer: 0677.993.970

Erkenning psychotherapeut
Privacyverklaring