Specialisaties

Ik ben in 1984 afgestudeerd als Psychologisch Consulent. Gedurende mijn hele loopbaan heb ik mij steeds verder gespecialiseerd via vormingsdagen en opleidingen. Momenteel heb ik de schakelopleiding Master of Science in de Psychologie ('Academische Bachelor') afgerond met als afstudeerrichting Klinische Psychologie: Profiel levenslooppsychologie en Profiel opvoedings- en gezinspsychologie (2019).

MOMENTEEL BEN IK BEZIG MET VOLGENDE OPLEIDINGEN:

 • Master in de Klinische psychologie - profiel levenslooppsychologie (2019-Heden).

MIJN SPECIALISATIES ZIJN:

 • Partnerrelatietherapie (2012-2013)
  Een eenjarige specialisatie-opleiding vanuit de systeemtheoretische visie specifiek gericht op het verlenen van psychotherapie aan personen in een partnerrelatie.
 • Traumasensitief werken met kinderen, jongeren en hun gezin (2019-2020)
  Een eenjarige specialisatieopleiding vanuit de systeemtheoretische visie specifiek gericht op het verlenen van psychotherapie aan personen met een psychotrauma.
 • Basisopleiding Hypnotherapie (2020.09-11) 

  Hypnose is een hulpmiddel in de psychotherapie en is een aangename, ontspannende ervaring, waarbij je je aandacht onder leiding van een psychotherapeut richt op innerlijke processen, beelden en ervaringen. Tijdens dit proces ben je meer vatbaar voor suggestie en verhoogt jouw probleemoplossend vermogen zodat de psychotherapie dieper kan inwerken.

  • Specialisatie: Hypnose bij psychotrauma (2020.10.09 - 11.13)

   Deze tweedaagse specialisatie richt zich specifiek op het gebruik van hypnose bij stabilisatie, egoversterking, confrontatie, exploratie en integratie bij psychotrauma.

  • Specialisatie: Hypnose bij psychotrauma en dissociatie (2021.01.22 - 02.19)                  Deze tweedaagse specialisatie is specifiek gericht op hypnose bij een dissociatieve stoornis en dissociatie bij psychotrauma.
  • Specialisatie: The Rewind techniek bij psychotrauma (2021.08.02)
  • Specialisatie: Innovatieve technieken voor affect- en stressregulatie (Ideo dynamische methoden (2021.08.04)
  • Specialisatie: Hypnose bij kinderen en adolescenten (2021.08.05)
  • Specialisatie: Hypnose bij burnout (2021.10.01)
  • Specialisatie: Scripts op maat maken (2021.12.10)
  • Specialisatie: Hypnose bij stress en slaapproblemen (2022.01.14)
 • Brainspotting Fase 1 en 2 (2020.10-11 en 2022.01) 

  Brainspotting is een therapeutische methode waarbij ervaringen verwerkt worden zonder erover te spreken. De symptomen die buiten de bewuste geest liggen worden rechtstreeks aangepakt, waardoor een lichaamseigen herstelproces in het brein in gang gezet wordt dat zorgt voor een nieuw evenwicht en een vermindering of zelfs wegvallen van jouw klachten/symptomen.

  Meer informatie: bekijk het filmpje met uitleg door de ontdekker van brainspotting: https://www.youtube.com/watch?v=lm3Plvaf3UE.
 • Hartcoherentietraining (2020)                                                                                                    Hartcoherentietraining houdt in dat men door gerichte ademhalingsoefeningen het eigen evenwicht terug herstelt, waardoor men beter gewapend is tegen stress en andere ongemakken. 
 • Systeemtheoretische psychotherapie (2014-2017)
  Een vierjarige opleiding vanuit de systeemtheoretische visie op psychotherapie voor het werken met individuen, paren en gezinnen. Naast theorie en methodiektraining werd er aandacht besteed aan supervisie, casuïstiek en leertherapie.
 • (Cognitieve) Gedragstherapie (2004-2007)
  Een driejarige opleiding in de gedragstherapie, met onder andere als onderwerpen beloning en straf, faalangst, zelfcontroletechnieken, bevorderen van taakgedrag, relaxatie, cognitieve herstructurering, meditatietechnieken met ouders, motiveringstechnieken, aanleren van sociale vaardigheden, aanpak gedragsproblemen, pestgedrag,...
 • Leerstoornissen (1991-1994)
  Een driejarige specialisatie m.b.t. de diagnostiek en remediëring van leermoeilijkheden en leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie). Eveneens werden onderwerpen als handelingsgerichte diagnostiek van leermoeilijkheden, de sociaal-emotionele component van leermoeilijkheden en de betekenis van sociale en gezinsomstandigheden behandeld.

GEVOLGDE STUDIEDAGEN, WORKSHOPS EN WEBINARS: 

 • Identiteit bij psychotrauma (NtVP Online Congres) (2020.12.08)
 • Masterclass online therapie via videogesprekken: traumatherapie, psychodynamische therapie, virtuele realiteit gebruiken bij behandelingen, schematherapie, bij psychose en andere aandoeningen, groepstherapie, kinderen- en jongerentherapie, bij verslaving, expressieve therapie en gemengde cognitieve gedragstherapie (2020.03.24-08.04)
 • Werken met interweaves bij een complexe posttraumatische stressstoornis (2020.03.06/07)
 • Meerstemmige verhalen over nieuw samengestelde gezinnen (2019.11.29)
 • Intrafamiliaal geweld (2018.10.25)
 • Transculturele Hulpverlening (2018.10.23) 

INTERVISIE/SUPERVISIE:

Een intervisiegroep bestaat uit collega's die maandelijks op vrijwillige basis samenkomen om in overleg met elkaar te spreken over vragen die ze hebben met betrekking tot de aanpak van sommige casussen. Doordat er door 'verschillende brillen' naar eenzelfde casus gekeken wordt, is dit een manier om elkaar bij te staan om een kwaliteitsvolle hulpverlening te garanderen. Supervisie is een gefinancierde consultatie bij een collega met expertise op een bepaald terrein bij vragen over een specifieke casus. Zowel in de intervisie als de supervisie wordt de besproken casus totaal anoniem gemaakt en is er sprake van een gedeeld beroepsgeheim.

 

 

Marij Gielen

Psychologisch Consulent
Systeemtheoretisch Psychotherapeut

Oude Kuringerbaan 52
3500 Hasselt

011 87 24 78
0496 88 20 66

p-abc@skynet.be 

www.psychotherapeuthasselt.be
www.p-abc.be

P-ABC CommV.
Ondernemingsnummer: 0677.993.970

Erkenning psychotherapeut
Privacyverklaring