Specialisaties

Ik ben in 1984 afgestudeerd als Psychologisch Consulent. Gedurende mijn hele loopbaan heb ik mij steeds verder bekwaamd via vormingsdagen en opleidingen (zie hieronder). Momenteel heb ik de schakelopleiding Psychologie ('Academische Bachelor') afgerond en ben ik bezig met de masteropleiding tot klinisch psycholoog.

Mijn specialisaties zijn:

 • Systeemtheoretische psychotherapie (2014-2017):
  Een vierjarige opleiding vanuit de systeemtheoretische visie op psychotherapie voor het werken met individuen paren en gezinnen. Naast theorie en methodiektraining werd er aandacht besteed aan supervisie, casuïstiek en leertherapie.
 • Partnerrelatietherapie (2012-2013):
  Een eenjarige specialisatie-opleiding vanuit de systeemtheoretische visie specifiek gericht op het verlenen van psychotherapie aan paren.
 • (Cognitieve) Gedragstherapie (2004-2007):
  Een driejarige opleiding in de gedragstherapie, met onder andere als onderwerpen beloning en straf, faalangst, zelfcontroletechnieken, bevorderen van taakgedrag, relaxatie, cognitieve herstructurering, meditatietechnieken met ouders, motiveringstechnieken, aanleren van sociale vaardigheden, aanpak gedragsproblemen, pestgedrag,...
 • Leerstoornissen (1991-1994):
  Een driejarige specialisatie m.b.t. de diagnostiek en remediëring van leermoeilijkheden en leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie). Eveneens werden onderwerpen als handelingsgerichte diagnostiek van leermoeilijkheden, de sociaal-emotionele component van leermoeilijkheden en de betekenis van sociale en gezinsomstandigheden behandeld.
  • Workshop Transculturele Hulpverlening (2018.10.23);
  • Studiedag Intrafamiliaal geweld (2018.10.25).

Marij Gielen

Psychologisch Consulent
Systeemtheoretisch Psychotherapeut

Oude Kuringerbaan 52
3500 Hasselt

011 87 24 78
0496 88 20 66

p-abc@skynet.be 

www.psychotherapeuthasselt.be
www.p-abc.be