Klinisch psycholoog en Psychotherapeut Hasselt

Je vertrouwde gesprekspartner bij levensvragen

Wie ben ik?

Ik ben Marij, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut.

Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in de psychologische begeleiding van kinderen en hun ouders. Sinds 2007 geef ik psychotherapie aan jongeren (vanaf 17 jaar) en volwassenen.

Als psycholoog en psychotherapeut geloof ik erin dat iedereen in zijn eigen kracht kan gaan staan. Door ten volle aan te sluiten bij jouw verhaal wil ik samen met jou komen tot meer persoonlijk welbevinden. Ik ben ervan overtuigd en heb eveneens de ervaring dat er al op korte termijn een verschil gemaakt kan worden.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

De therapie kan gaan om individuele of (partner)relatietherapie, met als thema's onder andere:

  • de partnerrelatie, zoals communicatieproblemen, crisissituatie(s), conflicthantering, relatieherstel, echtscheiding, conflictscheiding, ... zie 'Specialisaties';
  • de relaties binnen het gezin, ouder-kindrelatie, conflicthantering, relatieherstel, communicatieproblemen, samengestelde gezinnen, ...;
  • de emotionele beleving, zoals depressieve gevoelens, angsten, piekeren, perfectionisme, uitstelgedrag, trauma, ...;
  • de sociale omgang, zoals relaties met anderen, pestgedrag, assertiviteit, werkrelaties, ...;
  • ….

Verder kan je bij mij ook terecht voor:

  • Psychologische indicatiestelling;
  • Verkort of uitgebreid intelligentieonderzoek (2,5 tot 17 jaar).

Zie ook: www.vindeenpsycholoog.bewww.vindeentherapeut.be en www.ikzoekhulp.be.  

Erkenning en lid van:

- Erkend als klinisch psycholoog door de FOD Volksgezondheid (369952);

- Lid van de Psychologencommissie (632103312); 

- Erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS);

 - Lid van de Beroepsvereniging van Klinisch Psychologen (VVKP);

- Lid van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijke Psychotherapie (BWP);

- Lid van de Belgian Institute for Psychotraumatology (BIP);

- Lid van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS);

- Lid van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging (VHYP).

 

 

Marij Gielen

Klinisch Psycholoog
(visumnummer: 369952)
Systeemtheoretisch Psychotherapeut
Gedragstherapeut

Oude Kuringerbaan 52
3500 Hasselt

011 87 24 78
0496 88 20 66

p-abc@skynet.be 

www.psychotherapeuthasselt.be
www.p-abc.be

P-ABC CommV.
Ondernemingsnummer: 0677.993.970

Erkenning psychotherapeut
Privacyverklaring